Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


18. obliczenia pomocnicze

Obliczenia pomocnicze

002

k
pomnożyć ułamki – licznik przez licznik, mianownik przez mianownik

l
skrócić ułamki

wyłączyć całkowite

11

n
Odejmowanie liczb mieszanych

o
odjąć całkowite, ułamki pozostawić bez zmiany

p
ułamki o różnych mianownikach sprowadzić do wspólnego mianownika

odjąć ułamki o takich samych mianownikach
– od licznika odjemnej odjąć licznik odjemnika,
a mianownik zostawić bez zmiany

6

s
jeśli licznik odjemnika jest większy od licznika odjemnej należy jedną całkowitą odjemnej zamienić na ułamek o takim samym mianowniku jak odejmowane ułamki i następnie wykonać odejmowanie

t
jeżeli to możliwe w końcowym wyniku wykonujemy skracanie ułamka

Rozszerzanie ułamka – licznik i mianownik ułamka mnożymy przez taką samą liczbę różną od zera i jedności

rozszerzenie ułamka

rozszerzenie ułamka

Skracanie ułamka - licznik i mianownik ułamka dzielimy przez taką samą liczbę różną od zera i jedności

skracanie ułamków w mnożeniu

Skracanie ułamka

Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania

Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania

wykorzystanie prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania

003

wykorzystanie prawa rozdzielności
mnożenia względem dodawania w mnożeniu liczb mieszanych
c
mnożenie liczb mieszanych
2
001

z-6
dodawanie liczb mieszanych

5

Działania łączne na ułamkach
przykład

Kolejność działań w tym przykładzie:
mnożenie
odejmowanie

Mnożenie to - mnożenie liczb mieszanych

Kolejność działań w takim mnożeniu
1. zamienić liczby mieszane na ułamki niewłaściwe
2. pomnożyć ułamki – licznik przez licznik, mianownik przez mianownik
3. jeśli to możliwe, to skrócić ułamki
4. jeśli to możliwe, to wyłączyć całkowite

11

n
Odejmowanie liczb mieszanych - kolejność wykonywania:

1. odjąć całkowite, ułamki pozostawić bez zmiany

2. ułamki o różnych mianownikach sprowadzić do wspólnego mianownika

3. odjąć ułamki o takich samych mianownikach
– od licznika odjemnej odjąć licznik odjemnika,
a mianownik zostawić bez zmiany

6

4. jeśli licznik odjemnika jest większy od licznika odjemnej należy jedną całkowitą odjemnej zamienić na ułamek o takim samym mianowniku jak odejmowane ułamki i następnie wykonać odejmowanie

5. jeżeli to możliwe w końcowym wyniku wykonujemy skracanie ułamka

c
mnożenie liczb mieszanych

2
001

z-6
dodawanie liczb mieszanych

5

8
7

18.2-2007.10.18 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu